Most Venerable Arayawangso Guruji

THE ABBOT - DVMP

Our Mentors

Hon. Mr. PA Inamdar

President , Maharashtra Cosmopolitan Education (MCE) Society, Pune

Hon. Mr. Ratnakar Gaikwad

Ex IAS , Ex- Chief Secretary (Govt of Maharashtra)

Hon. Mr. Prashant Waghmare

City Engineer, PMC

Members Of Organization

Mr.Mahavir T Kamble

Chairman

Mr.Vilas M Vanshiv

Secretary

Mr.Ravindra V Dudhekar

Treasurer

Mr. Vasant S Salvi

Trustee

Mr. Avinash R Salve

Trustee

Mr. Ravindra L Chavan

Trustee

Mr. Anna Y Bodade

Trustee

Dr. Mr. Surendra R Bende

Trustee

Dr. Mr. Rajabahu J Thorat

Trustee

Mr. Suresh M Sakhale

Trustee

Mr. Rajiv A Shinde

Trustee

Mr. Sushil C Mohite

Trustee

Executive Committee of DVMP

Mr. Ratnakar Gaikwad
( Convener )

Mr. MT Kamble

Mr. Sanket Borkar

Mr. Prashant Waghmare

Mr. Abhay Bambole

Dr. Arun kamble

Dr. B P Gaikwad

Mrs. Sneha Borkar

Mr. Deepak Pagare

Ms. Shivanjali Gaikwad

Mr. Vinayak Jagtap

Mr. Kundan Jadhav

Mr. Mahesh Raut

Mrs. Vidya Sawakhande

Mr. Ashok Sawakhande

Mr. Avinash Salve

Mr. Uttam Zalte

Mr. Siddhartha Labhane

Mr. Nagsen Sonare

Mr. Rajiv Shinde